Podpora pro organizace

Nabízím komplexní služby pro firmy a organizace, které chtějí investovat do svého nejcennějšího aktiva: svých lidí. 

Ať již hledáte způsob, jak zlepšit komunikaci ve vašem týmu, podpořit osobní rozvoj vašich zaměstnanců, nebo si přejete vyhodnotit a optimalizovat vaše projekty, jsem zde, abych vám pomohla. Chápu, že každá firma a organizace má své unikátní výzvy a cíle. Proto jsou všechny mé služby šité na míru, aby co nejvíce vyhovovaly vašim konkrétním potřebám a přispívaly k růstu a prosperitě vašeho týmu.

Co pro vás udělám

Koučování pro týmy a 1:1

Poskytuji místo pro otevřenou komunikaci a reflexi, které pomáhají identifikovat a překonat bariéry úspěchu.

Facilitace týmových setkání

Umožňuji efektivnější a smysluplnější interakce, které podporují produktivitu a spolupráci v rámci týmu.

Workshopy na míru

Designuji a realizuji workshopové programy, které reflektují specifické potřeby vaší organizace a zaměřují se na konkrétní cíle a dovednosti.

Wellbeing programy

Vytvářím a implementuji programy zaměřené na wellbeing šité na míru potřebám vaší organizace. Jsou navrženy tak, aby podporovaly zdraví a pohodu všech, zvyšovaly spokojenost a efektivitu v práci.

Vyhodnocení projektů

Pomáhám organizacím analyzovat a hodnotit úspěšnost jejich projektů, s cílem identifikovat oblasti pro zlepšení a zajistit jejich efektivnější realizaci v budoucnu.

Máte jinou poptávku?

Pokud jste v nabídce nenašli službu, kterou hledáte a máte přesto pocit, že bych vám mohla pomoci, napište mi a domluvíme se na individuální spolupráci.

Obraťte se na mne,
když ...

 • Vaše organizace či tým prochází náročným či zlomovým obdobím a potřebujete jím provést.
 • Řešíte problémy ve vašem týmu a potřebujete stmelit.
 • Hledáte (společnou) vizi.
 • Potřebujete (pře)nastavit strategii.
 • Chcete přijít na nové nápady a oživit dosavadní činnost vaší organizace.

Mé zkušenosti
se vám vyplatí

 • Mám 15 let zkušenost s prací v mezinárodních organizacích. Znám úskalí práce v náročných podmínkách a je možné, že jsem si prošla tím stejným, co řešíte vy, vaši kolegové, vedení nebo zaměstnanci.
 • Disponuji také rozsáhlými zkušenostmi s vedením mezinárodních týmů a projektů, monitoringem a evaluací projektů, vytvářením strategií, facilitací workshopů či celo-organizačních setkání.
 • Za 15 let v neziskovém sektoru jsem zažila pozici zaměstnankyně i externí konzultantky. Měla jsem příležitost vést výběrová řízení, zaučovat lidi a být jim posléze mentorkou. Vedla jsem rozsáhlé, celo-národní projekty.
 • Od roku 2021 pracuji, jako koučka, také s manažery ve firemním a korporátním prostředí, v České republice a v zahraničí.
 • Mám ve svém portfoliu přes 800 odkoučovaných hodin s týmy i jednotlivci. Pracuji pod supervizí a využívám mentoring.
 • Neustále se vzdělávám. Účastnila jsem se mnoha kurzů, výcviků a školení. 
 • Řešila jsem mnohdy nelehké situace v nesnadných podmínkách. To všechno formovalo můj styl práce a mou osobnost.

 

Pokud vás něco trápí, nevíte si rady s tím, jak se vyrovnat s nenadálou změnou v organizaci, odchodem klíčového člena týmu, nevíte, jak nastavit strategii, vnímáte, že vaše profesní hodnoty se mění, potřebujete upravit celkové směřování či vizi vaší organizace, pomohu vám najít odpovědi. Často až v rozhovoru s druhými, když dáme svým myšlenkám konkrétní tvar, přijdeme na to, co vlastně chceme.

Spolupracuji s vedoucími týmů, firmami a organizacemi, na rozvoji efektivní spoluprácepodporuji jedince i celé týmy v objevování a uplatňování jejich potenciálu a klíčových hodnot pro lepší výkon v práci. Nabízím nové perspektivy pro řešení pracovních výzev, vedoucí ke zdravějšímu pracovnímu prostředí a lepší týmové dynamice. Mým cílem je podpořit vás ve vytvoření otevřené a respektující kultury, kde každý najde své místo a společně tak můžete kráčet k dosažení společných cílů.


 

Jak vaši organizaci či tým povedu

 

Individuální koučování

Mohu být k dispozici jednotlivým členům managementu. Vždy je ideální začít práci individuálním sezením pro pochopení jedinečné atmosféry vašeho kolektivu a ujasnění očekávání obou stran. Individuální sezení mohou pokračovat i v případě, že již probíhá skupinová aktivita.

Skupinové koučování

I v rámci skupinové práce má slovo vždy jeden účastník. Do diskuze mohou ostatní vstupovat až na základě výzvy, načež úkolem mě jako koučky je moderovat a usměrňovat diskusi. Reaguji na podněty a pracuji s celkovou atmosférou ve skupině. Díky tomu je možné nastavit si nové způsoby komunikace ve skupině. Účastníci si odnášejí poznatky, které mohou začlenit do svého každodenního života.

Facilitace

Jako externí facilitátor přicházím s čerstvým pohledem a nezaujatým postojem, což umožňuje otevřenější a konstruktivnější dialog. Pracuji s dynamikou skupiny a naviguji diskusi tak, aby byly zohledněny všechny hlasy a došlo k dosažení společných cílů. Vy se můžete soustředit na obsah, zatímco já se starám o plynulý průběh a to, aby setkání došlo k očekávaným výsledkům.

Workshopy na míru

Každý workshop je pečlivě připraven s ohledem na specifické potřeby vaší organizace nebo firmy. Jako facilitátorka se zaměřuji na vytvoření prostředí, kde každý účastník může aktivně přispívat a zároveň se učit od ostatních. V průběhu workshopu řídím a usměrňuji diskusi, aby bylo dosaženo cílů setkání, a zároveň podporuji dynamiku skupiny. Díky této práci jsou účastníci schopni rozvíjet nové dovednosti a strategie, které mohou efektivně aplikovat ve svém profesním i osobním životě. Cílem je poskytnout nástroje a metody pro lepší spolupráci a komunikaci, které vedou k trvalým změnám a zlepšením.

Wellbeing programy

Nabízím programy zaměřené na wellbeing zaměstnanců pro firmy a organizace, které hledají cesty k podpoře zdravého a produktivního pracovního prostředí. Tyto programy, ať už jednorázové nebo dlouhodobé, jsou založené na mé praxi v koučingu, studiu psychoterapie a principů mindfulness. Přizpůsobuji obsah programů specifickým potřebám vaší organizace, s možností zařadit i aktivní části venku, spojené s putováním krajinou. Cílem je posílit týmového ducha, podpořit osobní rozvoj a zlepšit mezilidské vztahy ve firmě, čímž se nejen zvyšuje celková spokojenost zaměstnanců, ale také jejich výkonnost a loajalita k organizaci.

Projektové evaluace

Zaměřuji na objektivní hodnocení a analýzu vašich projektů, s důrazem na efektivitu, dopad, dosažení výsledků a identifikaci oblastí pro zlepšení. Pracuji s vaším týmem na shromáždění a analýze dat, která odhalují klíčové faktory úspěchu a případné překážky. Na základě těchto poznatků formulujeme doporučení pro optimalizaci budoucích projektů a zvyšování jejich přínosu pro vaši organizaci. Cílem je nejen zhodnotit, co bylo dosaženo, ale také poskytnout strategický vhled, který pomůže vaší organizaci růst a rozvíjet se.

 

Nejčastější témata workshopů

• strategické myšlení • hledání vize • time management • nenásilná komunikace v praxi • všímavost ve vztazích • work-life balance • základy facilitace • jak na zpětnou vazbu • budování návyků • wellbeing ve firmě / organizaci • pozitivní psychologie • zvládání konfliktů na pracovišti • základy koučingu • mindfulness pro organizace •

Služby vám vždy ušiji na míru.

Než se dohodneme na konkrétní spolupráci,
pojďme se nejdříve potkat na krátký úvodní rozhovor.

Zpětná vazba od klientů

Petru jsem poznala, když jsem pracovala jako ředitelka Unie porodních asistentek. Postupně jsme spolupracovaly na různých tématech, například při plánování priorit v naší organizaci. A v každém momentu spolupráce mne zaujalo, jak je Petra přátelská, ale zároveň pevná. Ocenila jsem, že nám neradí, co máme dělat, ale hledá, co bychom chtěly dělat my. Provedla nás složitým procesem stanovování priorit a byla při tom nesmírně vlídná.
Kateřina Hájková-Klíčovásocioložka, terapeutka a metodička
Petru jsem poznal při spolupráci na žádosti o grant pro neziskovou organizaci. Petra má velký dar zklidnit situaci a zkoncentrovat pozornost na to důležité. Velmi mi pomáhá také její schopnost zarámovat potřeby a strukturovaně postupovat při řešení problému. Téměř vždy se s ní naučím něco nového. A také oceňuji její vlídnost a pozornost, při řešení úkolů nezapomíná na lidskou stránku věci.
Martin Buršíkzakladatel cbpeck
Petra má vynikající komunikační schopnosti a před jakýmkoli rozhodnutím umí naslouchat těm, kterých se to nějakým způsobem týká. Díky jejímu přístupu jsme se posunuli kupředu, i když to vypadalo, že není žádná dobrá cesta.
Rudolf Koukolmezinárodní marketingový manažer
Petra sehrála zásadní roli při založení a rozvoji programového oddělení naší organizace. Položila pevný základ pro jeho pokračující růst. Co mě na Petře opravdu zaujalo, je její efektivní způsob práce, vysoká schopnost strategického myšlení a to, že dokáže řešit výzvy klidně a s úsměvem. Petra dokáže vyřešit i složité úkoly s lehkostí. Má silné interpersonální dovednosti a schopnost budovat a rozvíjet vztahy, jak s důležitými zainteresovanými stranami jako jsou dárci nebo partnerské organizace, tak s týmem.
Kateřina Powellprojektová manažerka, CARE

Podívejte se na další reference

Více informací o konkrétních službách najdete na mém druhém webu v Aj.