Psychoterapie

Cítíte se v životě ztraceni nebo jste na rozcestí?

Podpořím vás v tom najít cestu k sobě.


Proč psychoterapie

Objevíte nové způsoby, jak čelit životním výzvám.
Posílíte svou sebedůvěru a naučíte se lépe rozumět svým pocitům.
Naučíte se zvládat stres a negativní emoce.
Najdete zdroje síly a inspirace ve svém vnitřním světě.

 

Zatímco koučování se zaměřuje na dosažení konkrétních cílů a zlepšení výkonu ve specifických oblastech vašeho života, psychoterapie nabízí hlubší pohled na vaše emocionální a mentální zdraví. Terapie vám může pomoci rozpoznat a léčit psychologické problémy, které mohou ovlivňovat vaši každodenní pohodu a osobní rozvoj.


Systemická terapie není omezena z hlediska tématu. S klienty často řešíme:

• vyrovnání se se ztrátou či náhlou změnou • životní přechody • celková nespokojenost v životě • nízké sebevědomí • rovnováha mezi osobním a pracovním životem • rodičovství • vztahy s nejbližšími • intimita • stres • únava a vyčerpání • úzkost • osamění • existenciální otázky • imposter syndrom • syndrom vyhoření •

Jako psychoterapeutka ve výcviku se specializuji na systemickou a narativní psychoterapii, které patří mezi postmoderní konstruktivistické přístupy.  Tyto metody vycházejí z hlubokého respektu k jedinci, důvěry ve vaše schopnosti a zájem o vaše životní příběhy a zkušenosti. Společně budeme pracovat na tom, abyste mohli lépe proplouvat svým životem a čelit výzvám s větší jistotou.

Jsem také v odborném výcviku Terapie v přírodě, který učí využívat pozitivní dopady přírody k podpoře duševního zdraví a pohody klientů. Tento výcvik čerpá z principů různých terapeutických škol: gestalt terapie, na člověka zaměřená terapie, dialekticko-behaviorální terapie, aktivní imaginace a mindfulness. Pokud spolu vyrazíme do přírody, ta se stane ko-terapeutem, který přináší nové podněty, symboly, metafory a zamyšlení.

Jak spolu můžeme pracovat

Online terapie

Setkání probíhají přes platformy Zoom nebo Google Meet.
Nabízím setkání prostřednictvím zoomu či jiné online platformy, která vám zaručí pohodlí a flexibilitu vašeho domova. Tento přístup umožňuje zachovat kontinuitu terapie bez ohledu na vaši lokaci či časové omezení.

Terapie tváří v tvář

Sejdeme se v pražském Studiu Rovnováha na Žižkově.
Vážím si osobního kontaktu, a proto poskytuji terapii v klidném a bezpečném prostoru, kde můžeme nerušeně pracovat na vašich cílech a výzvách. Tento přístup podporuje hlubší propojení a vzájemnou důvěru.

Terapie v přírodě

Přijedu za vámi do Prahy a okolí nebo můžete přijet vy za mnou do malebného údolí říčky Šembery, nedaleko Říčan u Prahy
Příroda nabízí jedinečný prostor pro léčení a reflexi. Společně můžeme vyrazit do přírody: do vašeho oblíbeného parku, nebo do lesa. Tato forma terapie podporuje uvědomění a přináší nové perspektivy.

Průběh psychoterapie

 • Na první, úvodní, konzultaci si popovídáme o vašich potřebách, očekáváních a stanovíme základní rámec terapie.
  Setkání probíhá zpravidla online. Pokud vám tento formát nevyhovuje, napište mi e-mail a domluvíme se na jiné formě.
 • Následující setkání budou zaměřena na práci s vašimi tématy v tempu, které je vám příjemné.
  Potkávat se budeme online, přes platformu zoom, či osobně v pražském studiu Rovnováha, v přírodě či na jiném místě, podle vaší preference. Různé způsoby setkávání se v průběhu terapie dají kombinovat.
 • Budeme používat technikymetody vhodné pro vaši situaci.
 • Společně budeme hledat cesty k pochopenířešení toho, co vás v životě tíží či brzdí.
 • Cena za 60 minutové setkání je 950 Kč.
  Fakturu vám vystavím před setkáním, se splatností před termínem konzultace.

Konzultace mohou být natáčeny na video, pokud s tím budete souhlasit. Jsem psychoterapeutkou ve výcviku
a nahrávky slouží k hodnocení mé práce v rámci psychoterapeutického výcviku. Na natáčení vás vždy dopředu upozorním.

V některých případech zvu ke konzultaci tzv. reflektující tým psychoterapeutů. Ti svým pohledem mohou obohatit proces terapie. Na to, zda-li účast reflektujícího týmu vítáte, se vás vždy zeptám předem.