Osmitýdení kurz Mindfulness ve vztazích

(Relational Mindfulness Training - RMT)

Naučíte se lépe zvládat stres a emoce ve vztazích a lépe komunikovat

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti?

Zvu Vás na v 8týdenní program Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi.

Program je navržen tak, aby Vám pomohl stát se sebevědomější, stabilnější a pozornější. Program pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti.

Program bude otevřen již brzy. Pokud máte o kurz zájem, napište mi a já vám dám vědět jakmile bude kurz otevřen.

Skupina je omezena na 14 lidí.

Mindfulness a sebelaskavost

Vědecky podložené kvality psychického rozkvětu

Mindfulness (všímavost) je schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Mindfulness bylo společně se sebelaskavostí vědeckými studiemi opakovaně prokázano jako účinná cesta pro zvládání stresu a nejistoty, prevenci vyhoření, posílení pracovní angažovanosti a motivace, zlepšení soustředění, psychické odolnosti i pocitu osobního štěstí.

Relational mindfulness training

Mindfulness a laskavost rozvíjíme přímo v komunikaci s druhými

Na kurzu RMT se budete učit kultivovat všímavost během dialogu ve dvojicích i ve skupině. Hlavní praxí programu je všímavý dialog ve dvojicích, díky kterému rozvinete schopnost pravidelně se zastavovat v mezilidských situacích (dělat tzv. “mikro-pauzy”) a jasněji si uvědomovat co v těchto situacích odehrává uvnitř nás i v ostatních lidech. RMT má vědecky ověřené příznivé účinky na zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT vám také pomůže lépe vnímat sama sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu cítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině.

Co si z kurzu odnesete?

  • Osvojíte si techniky, které vám pomohou lépe psychicky zvládat každodenní situace.
  • Naučíte se pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi.
  • Naučíte se také lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.
  • Pokud jste spíše introvertní typ, účast v rmt vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.
  • Bude také hodně prostoru pro diskuse ve skupině. Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.
  • Naučíte se relaxovat i v časové tísni.

Program kurzu a zaměření setkání

Program zahrnuje 8 setkání jednou za týden (8 x 2 h) a jeden celodenní seminář (6 h).

Každé setkání je zaměřeno na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomoci doprovodných nahrávek ihned zavést do svého každodenního života. Dostanete také pracovní skripta. Po výcviku obdržíte certifikát o absolvování.

1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak mohu využít druhé lidi k rozvoji své všímavosti? Jak lépe naslouchat druhým lidem?

2. týden: Tělo, Rekapitulace & Vděčnost: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?

3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám/a sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?

4. týden: Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?

5. týden: Překonávání napětí ve společnosti: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nesvobodně?

6. týden: Uvědomění silných & slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu? Jak zlepšit své prezentační dovednosti?

7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?

8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness živou ve svém životě? Jak se připravit na nenáročně životní situace?

+ Celodenní seminář (obvykle v 6. nebo 7. týdnu): Opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupině

Pro koho je kurz vhodný

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů mindfulness (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a ve skupině.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují v týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT je dynamicky založený program, základem praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde je kladen hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

Místo konání a termíny setkání budou upřesněny. 

Cena kurzu a přihlášení

Základní kurzovné: 3800 Kč